Ekološki inženjering
(EKO INZ)

Преѕентација предмета Еколошки инжењеринг са специјалистичких студија.