Već posedujete korisnički nalog?

Prijavite se sa Vašim korisničkim imenom i lozinkom
(Vaš Web čitač mora imati omogućene "kolačiće")Pomoć za Vaš Web čitač mora imati omogućene "kolačiće"
Neki od kurseva mogu dozvoliti pristup gostima (anonimnim korisnicima)

Da li ste ovde prvi put?

Poštovane kolege,

Format korisničkog imena je: ime.prezime.brojindeksa.godinaupisa

Za studenta Lav Tolstoj 123/16 korisnicko ime je: lav.tolstoj.123.16

LOGUJETE SE BEZ @ict.edu.rs

Ukoliko imate problema sa logovanjem, pošaljite administratorma zahtev za reset šifre na:

goran.bulajic@ict.edu.rs

dule@ict.edu.rs