У овиру овог курса студент треба да стекне основна теоријска знања из области Архитектуре рачунара и оперативних система. Курс се изводи за студенте са студијских програма ИТ (обавезни) и ТК (изборни). Курс је иновиран за 2015/16. школску годину у односу на акредитацију 2012.