Predmet Elektronske komunikacije se izučava kao obavezan na SP Poštansko-logistički sistemi i kao izborni na SP Bankarstvo i poslovna informatika. Realizuje se tokom trećeg trimestra. Zbog trenutne epidemiološke situacije biće realizovan na nedeljnom nivou, putem e-platforme kursevi.ict.edu.rs. Bliže o samoj realizaciji možete videti u okviru Opštih obaveštenja

Kurs je namenjen studentima prve godine osnovnih studija na studijskom programu Poštansko-logistički sistemi, ali može koristiti i svima onima koji žele da steknu osnovna znanja vezana za tržište poštanskih usluga, klasifikaciju i namenu tih usluga, kao i tehnološki proces koji se odvija prilikom njihovog pružanja.