Kurs je namenjen studentima prve godine osnovnih studija na studijskom programu Poštansko-logistički sistemi, ali može koristiti i svima onima koji žele da steknu osnovna znanja vezana za tržište poštanskih usluga, klasifikaciju i namenu tih usluga, kao i tehnološki proces koji se odvija prilikom njihovog pružanja.