Kurs Logistički servisi namenjen je prvenstveno studentima II godine studijskog programa Poštanske i bankarske tehnologije na Visokoj ICT školi (bivša Viša tehnička PTT škola) ali i svima onima koji žele da steknu osnovna znanja vezana za logistiku (kao poslovnu funkciju i naučnu disciplinu) koja se bavi iznalaženjem metoda optimizacije tokova materijala, robe, ljudi, informacija i energije a sve sa ciljem ostvarivanja najvećeg ekonomskog efekta.

Cilj ovog kursa namenjenog studentima II godine PBT je sticanje znanja neophodnog za organizovanje i učešće u procesu rada, obavljanje tehnološkog postupka sa svim vrstama poštanskih pošiljaka u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju, kao i praćenje savremenih trendova u ovoj oblasti.

Po završetku kursa svaki student bi trebalo da bude sposoban da samostalno pristupi rešavanju jednostavnih zadataka vezanih za celokupan tehnološki postupak prenosa pošiljaka ili vršenja drugih poštanskih usluga; uvidi mogućnosti praktične primene novih tehnologija u poštanskom saobraćaju; formuliše neke od tipičnih zadataka operativnog upravljanja i da u rešavalju tih problema primeni odgovarajuća znanja stečena izučavanjem ovog predmeta; razume suštinu poštanskog adresnog koda; prati druge uskostručne predmete.  
Po završetku kursa najbolji student bi trebalo da bude sposoban da samostalno pristupi rešavanju zadataka operativnog upravljanja vezanih za celokupan tehnološki postupak prenosa pošiljaka ili vršenja drugih poštanskih usluga; uobličavanju rešenja priđe s sistemske tačke gledišta kako bi sagledao sve relevantne zahteve; uoči i predvidi situacije pogodne za primenu novih tehnologija u poštanskom saobraćaju.

Predmet podrazumeva sticanje osnovnih znanja iz oblasti

razvoja i primene elektronskih usluga u području poštanskog saobraćaja.