Upoznavanje studenata sa osnovnim principima programskih jezika (nizovi, pokazivači, znakovi, funkcije, strukture, datoteke) uz konkretnu primenu na programskom jeziku C. Kurs se izvodi za studente studijskog programa KT. Nastavak kursa Osnovi programiranja 1 KT, PLS.

У оквиру курса студент треба да стекне елементарна знања из програмирања, на примеру програмског језика С. Курс се изводи за студенте студијског програма ТК (обавезан) и ПБТ (изборни). Курс је услов за праћење и полагање курса Основи програмирања 2.

U ovom kursu se izučavaju osnove umrežavanja tj. kompletna TCP/IP arhitektura sa detaljnim proučavanjem adresiranja i podmrežavanja u okviru IP protokola. Ovo predstavlja prvi tj. osnovni kurs u okviru grupe predmeta koji se bave računarskim mrežama.