Предмет се изводи на мастер студијама. Циљ предмета је упознавање студената са појмовима и значајем електронског пословања. Теме: техничка основа е-пословања, електронска трговина, послвна интелигенција, апликације електронског пословања.