Digitalne telekomunikacije je naziv predmeta koji slušaju studenti druge godine Visoke ICT škole, smera telekomunikacije. E-kurs je baziran na laboratorijskim vežbama iz navedenog predmeta. Kurs je organizovan kroz lekcije u okviru kojih se obrađuju oblasti frekvencijskih karakteristika, spektar signala, filtri, digitalizacija signala, multipleksiranje, multipleksni sistemi, linijski kodovi moderni telekomunikacioni sistemi.