Ovaj kurs pokriva gradivo predviđeno planom i programom predmeta Praktikum iz računarskih mreža 2 i Praktikum - mrežni uređaji platforma Mikrotik.

Savladavanjem ovih sadržaja ćete biti osposobljeni za konfigurisanje rutera i nadgledanje računarskih mreža korišćenjem opreme kompanije Mikrotik. Takođe je u okviru kursa omogućeno polaganje za industrijski priznat sertifikat MTCNA.