Poštovane kolege, dorodošli na kurs iz Web tehnologija namenjenog studentima koji su na osnovnim studijala imali predmete u okviru kojih su naučili HTML, CSS javaScript, proceduralno i objektno-orijentisano programiranje u PHP-u kao i rad sa relacionim bazama podataka.
Ovde možete naći sve neophodne materijale kako bi uspešno savladali gradivo predmeta.