Kurs je namenjen prevashodno studentima studijskog programa Komunikacione tehnologije, ali svakako su dobrodošli i studenti sa drugih studijskih programa ako žele da pregledaju materijale.

Dobrodošli