Ovaj kurs je baziran na kurikulumu Oracle Akademije "Database Desing and Programming with SQL". U okviru ovog kursa student se uči da analizira poslovne zahteve, kreira dijagrame entiteti-veze i modele podataka pri čemu se uče veštinama rešavanja problema. Posle toga se uči jezik SQL uz pomoća Oracle Application Express alata.