Услов: положен предмет Web дизајн, Основе програмирања 1 и Основе програмирања 2

Циљ предмета
Упознавање основних теоријских и практичних знања из области web програмирања на примеру Java Script-а и његове имплементације кроз Jquery.

Исход предмета
Студент треба да зна да имплементира претходно стечена знања, из HTML-a, CSS-a уз квалитативно побољшање дизајна, интрактивности и организације статичких Web страна применом Java Script-a, XML-a и JQuery – ja.

Садржај предмета
Теоријска настава
Поглавља предмета: Активне HTML стране, реализација Java Script кода у Web прегледачма, имеплементција скрипта у HTML страницу, променљиве, изрази, типови података, оператори,петље, функције и објекти у Java Script-у. Објекти обрасца, својства и методе. Математички и датумски објекти. Рад са оквирима и прозорима. Рад са сликама. Објекти регуларног израза. Догађаји и наменски објекти у Java Script-у. Рад са грешкама и безбедност скрит језика. Основне карактеристике XML-a, парсирање и каскадне листе стилова. XSL, XSLT, XPath, XML објекти и шеме: DOM интерфејси, SAX интерфејси, DTD. DOM и DOM методе. CSS селектори. JQuery функције и методе. Ефекти и примери имплементације JQuery-а.