Cilje predmeta je da se student upozn sa osnovama administriranja na primeru Windows Seevera i osposobi za samostalno izvršavanje jednostavnijih zadataka upravljanja serverima. Slušaju ga stidenti studijske grupe Internet tehnologije na 2. godinei i Telekomunikacija na trećoj.