Циљ предмета
Да се студент упозна са основама администрирања Linux оперативног система на примеру једне дистрибуције.

Исход предмета
Oчекује се да студент може да самостално инсталира, администрира и оптимизује Linux оперативни систем.