Ovo je kurs o osnovama umrežavanja namenjen studentima koji kasnije u svom školovanju ne izučavaju više predmete vezane za računarske mreže, pa se očekuje savladavanje i razumevanje osnovnih pojmova. U ovom kursu je predstavljena TCP/IP arhitektura i osnove IP protokola kao i adresiranje i podmrežavanje na IP sloju. Na ovaj kurs se nije moguće samostalno upisati. Potrebno je da se obratite predavaču ako ste prijavili predmet a niste već upisani na kurs.