Kurs Logistički servisi namenjen je prvenstveno studentima II godine studijskog programa Poštanske i bankarske tehnologije na Visokoj ICT školi (bivša Viša tehnička PTT škola) ali i svima onima koji žele da steknu osnovna znanja vezana za logistiku (kao poslovnu funkciju i naučnu disciplinu) koja se bavi iznalaženjem metoda optimizacije tokova materijala, robe, ljudi, informacija i energije a sve sa ciljem ostvarivanja najvećeg ekonomskog efekta.